Được chứng nhận bởi |

  • 0913197866
  • 0913555669

I. Showroom

XE ĐIỆN MINH THỨC - ĐÔNG HƯNG, THÁI BÌNH

Địa chỉ cửa hàng :

Số 56,58,60 Bùi Sỹ Tiêm, TT Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Xe điện Hựu Mai - Kiến Xương

Địa chỉ cửa hàng :

Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Xe điện Hựu Mai - Tiền Hải

Địa chỉ cửa hàng :

253 Phố Hùng Thắng - TT Tiền Hải - TP Thái Bình

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Xe điện Ngọc Tú Địa chỉ : Khu 2 thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ

Địa chỉ cửa hàng :

Khu 2 thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Siêu thị xe điện Minh Thức

Địa chỉ cửa hàng :

182-184 Minh Khai, TP Thái BÌnh, tỉnh Thái Bình

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Huy Tuân - Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

Địa chỉ cửa hàng :

Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Liên kết với chúng tôi