Được chứng nhận bởi |

  • 0913197866
  • 0913555669

I. Showroom

Xe điện San Hùy -Việt Trì

Địa chỉ cửa hàng :

1472 Đường Hùng Vương, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc :

8H30 - 19H30

Điện thoại :

Bảo hành :

Liên kết với chúng tôi